Vertrouwen op JeZelf, rondom zielen in de Tussenruimte

Trust

‘Trust, by Irene’

 

Contact met ongeboren zielen

Zodra je contact krijgt met een ziel rondom zwangerschap, is dat meestal een mooie ervaring. Degenen die hiermee te maken krijgen, ervaren op verschillende manieren dit contact. Het kan zijn dat de ziel ineens tegen je praat; je een droom of visioen krijgt of dat een ander je vertelt dat er een ziel contact met je zoekt. Soms weet je het zelf al jaren… Het bijzondere hieraan is dat het zielen betreft die met incarnatieprocessen bezig zijn.

Omdat zwangerschap en geboorte voor de meeste mensen bron van grote vreugde is, zal voor de meesten het hebben van contact met een ongeborene een bijzondere ervaring zijn. Doordat het zielen betreft die bij je geboren gaan worden; onderweg zijn of een bepaalde tijd bij je in de stof geweest zijn, zijn ze altijd heel sterk verbonden met je. Hun enthousiasme is heel vaak groot omdat ze jullie uit alle stellen uitgekozen hebben om bij geboren te worden of misschien later alsnog te komen. Ze willen heel graag contact om hun blijdschap te delen en alvast een diepe band met je op te bouwen. Of in geval van zielen die teruggegaan zijn, na miskraam, stil geboorte of wiegendood, je eraan te herinneren dat ze in dit leven met je verbonden zijn. Dat ze bij het gezin horen ook al zijn ze fysiek niet aanwezig. Ook dat kan een bron van vreugde zijn: te weten dat de ziel er gewoon is en dat je contact kunt hebben. En natuurlijk zijn er met name onder de hoger bewuste zielen in de tussenruimte veel die op een later tijdstip alsnog komen! Dat er bij hen (wennen aan lagere trilling) of bij de ouders (trilling verhogen/op een andere manier leren kijken naar bepaalde stukken in je leven die nog belemmerend werken op de komst van je kindje) nog zaken waren die nog even tijd nodig hadden.

Contact met zielen die terug gingen

Zelfs voor de meesten die contact krijgen met hun kindje nadat het terug is gegaan, is dit een mooie ervaring omdat het bijvoorbeeld een geruststelling is dat de ziel in orde is. Wellicht begeleidt deze ziel wel een ander kind in je gezin of jou zelf en sterkt deze wetenschap je dat de ervaring een ander doel had. Maar ik vermoed dat het altijd een hulp is in het verwerkingsproces – of je het op het moment zelf zo ervaart of niet.

Waar ik zelf erg tegenaan liep bij mijn miskraam in 1998 is dat de omgeving vaak niet snapt welke impact het verlies heeft. ‘Het was nog maar zo kort’. Bij mij 10 weken- natuurlijk is het vaak een veel moeilijker proces als het later in de zwangerschap gebeurt of zelfs een stil geboorte is of het kindje na de bevalling weer terug moet gaat, maar ook als de zwangerschap maar kort is, kan een ander nooit bepalen hoezeer je er al bij betrokken was; ‘volgende keer beter’ of ‘dan maak je toch een nieuwe?’ (Wat maakt dat uit voor dít kindje?)’; ‘bij mij was het pas heftig…’ (en één of ander verhaal volgt wat je eigen ervaring teniet behoort te doen…). Voor mensen die niet of niet zo bewust in het leven staan, zal dit misschien voor hen zo voelen. Maar als je zelf hooggevoelig en hoger bewust bent, is niet alleen het lichamelijke stuk directer – en vaak veel vroeger in de zwangerschap – voelbaar. Ook op subtiele niveaus komt er nog veel meer bij kijken wat een impact kan hebben op hoe deze situatie op je inwerkt. Ten eerste omdat je vaak al vanaf dat je weet dat je zwanger bent – of zelfs al vanaf de conceptie of eerder nog – al direct verbonden bent met de ziel die gaat komen, waardoor de tijd die je al met elkaar doorbrengt al veel langer is dan oppervlakkig lijkt. Maar ook omdat je meer meekrijgt van de energieën van de ziel en het incarnatieproces en vaak berichten en tekens doorkrijgt.

Je kind leren kennen

Het opbouwen van de band al voor de geboorte is natuurlijk grote winst! Aangezien baby’s nog niet fysiek kunnen vertéllen wat er aan de hand is en een handleiding niet meegeleverd wordt, is het voor alle ouders een opgave om alle signalen te leren kennen en te snappen wat de behoefte is van de kleine. Als je al sensitiever bent zal het al eenvoudiger zijn om subtielere tekens op te vangen en kun je je kindje sneller begrijpen. Hoewel het voor hsp’s vaak wel een zelfvertrouwenkwestie is om te durven vertrouwen op dat gevoel! Veel hsp’s zijn, doordat ze opgegroeid zijn in een wereld die hoogsensitiviteit niet zo begrijpt, vaak teruggefloten op hun uitingen. Die gebaseerd waren op subtiele signalen die hun omgeving niet oppikten en waardoor de uitingen afgedaan werden als onzin. Als je dit veel mee hebt gemaakt, is het niet onwaarschijnlijk dat je je eigen waarnemingen bent gaan wantrouwen. Door het negeren van dat wat ook onderdeel is van wie je bent: iemand die ook subtielere signalen oppikt, veel dingen intuïtief wéét en de zaak van meerdere kanten (en vaak een heel andere kant dan de minder sensitieve mensen maar kunnen bedenken) kan bekijken, kun je heel ver van jezelf afraken. Van wie je in de kern bent. Dan is het vaak ook weer lastiger de signalen weer wel op te merken maar vooral om er weer op te vertrouwen.

Vertrouwen op jezelf

Het krijgen van een kind is echter een geweldige gelegenheid om te leren weer wel op je waarnemingen te gaan vertrouwen! Je kindje zal je niet afstraffen als je niet meteen snapt wat er aan de hand is (die houdt onvoorwaardelijk van je en weet dat jij het goed bedoelt) en heel vaak ben je zo sterk gericht op het beschermen van je kleintje dat je alles in het werk stelt om te gaan snappen wat de behoefte is en zo heb je veel gelegenheid ervaring op te doen om op je intuïtie te vertrouwen. Want de weg van de intuïtie werkt het allerbest bij de begeleiding van kinderen – en helpt heel direct mee om de band steeds dieper te maken.

Hoe zal het dan zijn als je al voor de geboorte kan starten met een band opbouwen en te leren vertrouwen op de subtiele signalen! Zwangerschap is bij uitstek een tijd waarin je je intuïtie en oppikken van signalen op dieper niveau dan de fysieke zintuigen kan leren ontwikkelen en fine-tunen. Door de energieën die aan het werk zijn om het fysieke lichaampje te vormen en de begeleiding om het hele proces heen, is de band met hogere dimensies veel dieper en intenser. Je sensitiviteit neemt hierdoor snel toe en de ziel die komt wil zo graag contact dat het alle middelen inzet om je te laten weten dat het er is en wat het je te vertellen heeft. Zeker in geval van hoger bewuste zielen zijn zij en de begeleiders er erg op gebrand je zoveel mogelijk mee te geven zodat je je kindje zo goed mogelijk kunt begeleiden en het zo dicht mogelijk bij zichzelf kan blijven. Zodat het (zelf) niet zo ver van zijn kern af hoeft te raken doordat je als ouders snapt hoe dit kind omgaat met de omgeving. Dat het op kan groeien in een gezin waarin het zichzelf mag zijn met al zijn/haar aspecten.

Je kunt de tijd nemen om te leren vertrouwen op dat wat je voelt en te leren een referentiekader op te bouwen van wat het is dat je voelt. Soms kun je daarbij even steun gebruikten van iemand die met je mee kan voelen en luisteren naar de ziel en de begeleiders er omheen. Je kunt leren op welke manier jij het best contact hebt. In een meditatie contact maken werkt voor veel mensen goed omdat je dan minder ‘last’ hebt van je mentale processen die je eerder laten denken dat je het zelf aan het verzinnen bent, dat ‘dit’ onzin is, of dat je het helemaal niet kunt. Bij mij werkt het goed om te gaan typen en al schrijvende kom ik een soort trance waarin ik contact maak met een diepere laag in mezelf en ik tot inzichten kom die ik anders niet gauw krijg. Dan kunnen begeleiders die me informatie kunnen geven, beter tot me doordringen. Maar er zijn meer manieren.

Dromen zijn in ieder geval een veel gebruikte methode om informatie door te geven aan wie er maar voor open staat. Sommigen horen stemmen, voor anderen materialiseren de begeleiders of de komende ziel zich of laten ze je blik vallen op een veertje, dubbele cijfers op digitale klokken of andere schijnbare toevalligheden. Zodra je ervoor open gaat staan, gaat er een wereld voor je open!

Onzekerheid bij contact

Hoe weet je nu of het klopt wat je doorkrijgt? Zoals gezegd kun je hulp inschakelen van verder gevorderden op het gebied van de subtiele communicatie. Maar het belangrijkste is dat je gaat voelen. Voel in jezelf of het voor jou klopt. Iedereen heeft een eigen waarheid – gewoon omdat iedereen anders denkt en wat voor de een waar is – want dat is passend bij het bewustzijnsniveau – is dat niet of juist uitgebreider voor een ander. Een symbool in een droom kun je opzoeken maar het gaat erom wat het symbool voor jou betekent. Dat kan net even anders zijn dan de algemene uitleg maar ook totaal anders! Als een haven of een schip in het algemeen voor een reis staat (werkelijk als in vakantie of overdrachtelijk als in transformatieproces), kan het voor jou iets heel anders betekenen omdat bijvoorbeeld ooit dierbare familie geëmigreerd is op een schip en het voor jou hartstochtelijk afscheid betekent. Door steeds te voelen wat de informatie met jou zelf doet, leer je steeds beter voelen wat bij jou past. Wat voor jou Waar is. Zelfs als gerenommeerde mediums iets anders doorkrijgen dan jij, betekent het niet dat jij het dan fout hebt. Jij kan ook een ander aspect doorkrijgen wat het medium nu niet te zien/horen krijgt. Soms kan de verschillende informatie ook naast elkaar bestaan. Of wordt op een later tijdstip duidelijk wat in eerste instantie niet leek te kloppen. Vaak zijn degenen die het hardste roepen dat het niet kan/klopt wat je door hebt gekregen – dat het voelt alsof ze je zien als een ontoerekeningsvatbare zwangere vol van wishful thinking – degenen die zelf niet vertrouwen op hun eigen intuïtie en het onbewust graag zouden willen.

Wishful thinking

Toch kan het gemakkelijk dat je eigen wensen en onbewuste overtuigingen in de weg zitten bij het juist doorkrijgen van informatie. Zeker bij diepe hartenwensen als een kindje krijgen, zitten er vaak  emotionele stukken tussen die de juiste informatie kleuren of zelfs willen omzeilen. Hierbij is het zaak heel eerlijk tegen jezelf te zijn. Alle informatie is vindbaar in jezelf dus als je heel diep – in de stilte – luistert naar jezelf, zul je kunnen (gaan) voelen wanneer je iets doorkreeg of wanneer er een belemmering in jezelf is die je iets laat geloven. Wees bedacht als je weerstand voelt; je heel veel liever één bepaalde uitkomst zou willen krijgen (oh, wat een lastig stuk als je graag zwanger wilt worden!) of anderszins flink emotioneel wordt bij bepaalde gedachten. Heel vaak ligt er dan een onbewuste overtuiging aan ten grondslag die je belemmert datgene te bereiken wat je op bewust niveau graag zou willen. Misschien ben je bang dat je geen goede ouder (voor dit kindje) zou kunnen zijn; dat je totaal geen tijd voor jezelf meer overhoudt; dat je een carrière wel kan vergeten maar onbewust veel waarde hecht aan waardering op je werk; dat je ‘raar’ bent omdat je anders reageert dan de meeste mensen en iets ‘doorkrijgen’ bevestigt dat alleen maar; dat je het niet waard bent een (hoogbewust) kind te krijgen; dat je je kind in een wereld neerzet waar je zelf ook liever niet in bent….  Het kijken naar deze onderliggende belemmeringen maakt dat bij een gedeelte ervan vanzelf al de overtuiging wijzigt; voor de rest zul je aan de gang kunnen gaan deze te doorleven en zo de weg vrij te maken voor het verlangen erachter.

Luisteren naar je kind

 

En dan is het een kleinere stap om naar je toekomstige kindje te gaan luisteren of de boodschap van een ziel die (nog) niet komt. Basis is luisteren naar jeZelf. Gelukkig weten steeds meer mensen dat vooral een moeder meestal intuïtief aanvoelt wat er met haar kind is. Hierdoor wordt het langzamerhand gewoner om naar ze te luisteren en kan het je sterken er zelf ook naar te luisteren. Dit werkt overigens het beste als je zelf ook gelooft en vertrouwt op je intuïtie en alle subtiele signalen die jij meekrijgt! Altijd is het proces rond zwangerschap en geboorte een transformatieproces en kun je – als je ervoor open staat – enorm veel leren van alle ervaringen eromheen.

Deel dit bericht: