Hoogbewuste zielen onderweg naar de aarde

Connection

‘Connection, by Irene’

 

 

Tussenruimte

Ergens tussen de dimensies: met een hogere trilling dan wat we hier op aarde hebben, is een ‘plek’ wat ik meestal de tussenruimte  noem. Het wordt ook wel ‘tussendimensie’ of ‘tussensfeer’ genoemd. Hier maken (hoog-) bewuste zielen zich klaar om hier op aarde te incarneren. Deze zielen komen vanuit nog hogere dimensies en hebben een frequentie die te hoog is om zich zonder meer met een zich ontwikkelend lichaampje van aardse trilling te verbinden. Er is een grote groep van deze hoog bewuste zielen die graag wil incarneren op dit moment. En dat gaat niet zomaar!

De komst van een hoger bewuste ziel is namelijk niet vanzelfsprekend. Ze willen heel graag komen om hun levenstaak op zich te gaan nemen maar kunnen niet bij elk ouderpaar geboren worden. Ten eerste moeten de zielen vaak wennen aan de dichtere energie hier op aarde. Er is in de tussenruimte de mogelijkheid om het aspect van de hogere ziel dat naar de aarde gaat rustig daaraan te laten wennen. Ook worden ze voorbereid op hoe het momenteel is hier op aarde. Daartoe gaan deze zielen naar de groene ruimte (zie ook het artikel ‘Zussen, en hun bijzondere samenwerking’ van mijn zus Simone Brockhuis) waar ook enkele van de zielen die net overgegaan zijn – van de aarde terug naar hun eigen dimensie – even langskomen om informatie uit te wisselen over de huidige ontwikkelingen.

Bewuste ouders

Daarnaast wordt er in de tussenruimte een ouderpaar uitgezocht die past bij de levenstaak en waar ze uiteindelijk geboren gaan worden. Als het verschil in frequentie te hoog is tussen ouders en kind, wordt hier eerst aan gewerkt. Er kunnen krachtige lessen geleerd worden als er een groot frequentie verschil is maar dit is niet altijd wenselijk voor de levenstaak van de komende, al hoogbewuste, ziel. De toekomstige ouders worden daartoe vaak geholpen om hun eigen frequentie te verhogen voor ze hun hoger bewuste kind in de armen kunnen sluiten.

De ouders waar deze zielen overwegen te komen en zich uiteindelijk mee verbinden, zijn in elk geval zelf al bewuster maar soms is er nog een dieper bewustzijn noodzakelijk. Dit is nodig om de komende zielen beter te kunnen begeleiden zodat ze zich hun taak beter blijven herinneren. Dit voorkomt dat ze van hun eigen kern afraken. Zonder wat meer bewustzijn van het mechanisme dat bij veel mensen op onbewust niveau automatisch inzet zodra ze hun leven gaan leiden, worden kinderen al snel opgenomen in de maatschappelijke overtuigingen en gewoonten die ze vaak ver laten afglijden van wie ze in wezen zijn. Dit kunnen ook krachtige ervaringen opleveren in de bewustheidsgroei maar ook dit is niet altijd wenselijk voor deze zielen.

Meestal zorgen kinderen die geboren worden met een wat hoger bewustzijn voor een explosieve bewustzijnsgroei bij hun ouders als ze al geboren zijn. Door gedragingen van de ouders te spiegelen, kunnen ouders die in de spiegel durven te kijken heel veel leren over eigen gedragingen die ze niet graag onder ogen zien. En kunnen ze besluiten dat sommige reacties echt anders kunnen. Ook kunnen ze bepaalde aspecten leren accepteren waardoor het gedrag vaak al minder extreem wordt. Want vaak is zo’n niet graag gezien stuk van jezelf bij nadere beschouwing helemaal niet zo ‘erg’ om te ‘hebben’.  Al deze beschouwingen leiden vaak vanzelf al tot een hogere trilling in de ouders. En zijn jongere broertjes of zusjes soms al van hogere trilling. Maar voor echt hoger bewuste zielen is het vaak nodig dat de trilling van ouders verhoogd wordt voordat deze zielen kunnen komen.


Soms gaat met ‘mis’

Momenteel is er in de tussenruimte een grote groep zielen met zo’n hoge trilling. En doordat ze graag willen komen, maken ze soms gebruik van elke mogelijkheid die ze kunnen pakken. Een onbeschermde vrijpartij íets te dicht bij de ovulatie; dwars door anticonceptie heen; groot verlangen bij de ouders… En soms is dat nog net even te vroeg… Dan zorgt een miskraam of stil geboorte ervoor dat de ziel nog verder kan gaan wennen aan de zwaardere energie hier – hun frequentie wordt nog iets lager – en/of dat de ouders hun frequentie nog wat verder gaan verhogen.

Soms echter heeft de ziel die korte zwangerschap zelfs even nódig in het wenproces. Alsof de zwangerschapsduur net even te kort is. Dan komt de ziel (één van) de cyclus (cycli) na de (vroege) miskraam wél. Evengoed worden de ouders flink ‘uitgedaagd’ om enkele weggestopte stukken in zichzelf aan te pakken. Zoals angst dat je lichaam het niet kan; dat je misschien niet geschikt bent voor een (hoogbewust) kindje of nog een communicatie probleem tussen de ouders onderling. Een miskraam/ stil geboorte heeft vaak zoveel impact dat er meteen kans op grotere bewustwording is.


Andere benadering

In de groep hoog bewuste zielen die zich klaarmaken om te incarneren of al hier op aarde zijn, zijn  ook zielen die niet meer volgens het Rad van Karma geboren worden. Zij volgen het Rad van Wedergeboorte. Ook Wiel van Liefde en Eenheid genoemd. (Zie ook artikel ‘Kinderen van deze tijd’ Een artikel van mystica Sonia Bos op Nieuwetijdskind.com). Zij komen met een geheel andersoortige taak hier op aarde. Ze hoeven namelijk geen eigen karma meer uit te werken. En dit maakt een groot verschil! Hierdoor en doordat ze dichterbij hun kern zijn, is er sprake van heel andere gedragingen en karakteristieken. Hierdoor hebben deze kinderen een heel andere benadering nodig bij het opgroeien.

Als ze begrepen worden hierin, is er vaak weinig meer nodig dan ‘begeleiding’ in tegenstelling tot ‘opvoeding’. De meeste van deze hoog bewuste kinderen kunnen dicht bij hun kern blijven. Dit zorgt ervoor dat ze vaak heel goed weten wat er bij ze past en zullen bepaalde zaken absoluut niet accepteren. Zeker niet als het hen opgedrongen wordt. Ze kunnen dan heel sterk gedrag vertonen wat heel recalcitrant over kan komen. Dit is niet het geval. Zolang de ouders blijven kijken naar de behoefte achter gedrag en het gedrag niet persoonlijk aantrekken, valt er heel goed te ‘praten’ met deze kinderen. Zelfs bij baby’tjes komt er al heel veel binnen op subtiel niveau van uitleg als iets echt niet kan of op een iets andere manier beter werkt dan dat ze aanvankelijk aangaven dat ze nodig hadden.


Powernaps

Een voorbeeld van andere gedragingen is het slaapgedrag. Dit is bij deze kinderen veel meer gebaseerd op eigen behoefte en niet op vaste tijden die de ouders (en de maatschappij!) beter uitkomt. Het gaat om kortere slaapperiodes die vaker voorkomen. De ene keer langer dan de andere. Ze willen slapen als ze daar behoefte aan hebben en dit kan langer zijn als ze actiever zijn geweest. Of juist kort als er teveel indrukken waren dat ze uit hun slaap trekt en allerlei andere combinaties. Deze kinderen zijn heel moeilijk in een vast slaappatroon te dwingen. Dat lukt hooguit als je ze emotioneel ‘breekt’ waarbij ze (ver) van zichzelf verwijderd raken en ze zichzelf later weer terug moeten zien te vinden. Als je hen in hun waarde wilt laten, zul je moeten accepteren dat je oplossingen moet zien te vinden om in hún ritme mee te gaan.

Eigen Wijsheid

Het blijven echter wel kinderen. Ze hebben te maken met een lichaam dat vele ontwikkelingen door moet maken en hoewel ze dingen vaak snel oppikken, duurt de hele ontwikkeling jarenlang. Op een enkele uitzondering na zijn deze kinderen toch wel gezegend met een beperktere beleving van de impact hiervan. Denk maar na: als je je bewust zou zijn van álles wat je als klein kind moet leren en hoe lang het soms duurt voor je de kleinste dingen onder de knie hebt en weet hebt wat er allemaal nog geleerd moet worden… ik denk dat je gek wordt…. Dus gedragen ze zich vaak wel als andere kinderen, met allerlei ‘onredelijke’ uitingen, omdat ze dingen nog niet snappen of overprikkeld zijn. Daar rekening mee houden, zorgt er mede voor dat deze kinderen met hun Eigen Wijsheid intact op kunnen groeien. En dat is wat ze van ons als ouders vragen!

Maart 2016 

Deel dit bericht: